El Col·legi Urgell al programa “Donem la veu” de 25tv

El Col·legi Urgell al programa “Donem la veu” de 25tv, amb part de l’equip directiu i musical de l’escola, a més d’alumnes i ex-alumnes