Trets d’identitat

 • Formació integral de l’alumnat, posant atenció en el desenvolupament equilibrat de les facultats físiques, intel·lectuals, espirituals i socials.
 • Potenciació de l’aprenentatge globalitzat, significatiu, comprensiu i especialitzat.
 • Escola catalana oberta a la interculturalitat.
 • Ambient de treball acollidor.
 • Treball en equip dels mestres.
 • Col·laboració amb les famílies.
 • Voluntat de renovació pedagògica.
 • Educació en els principis de la salut.
 • Educació en els valors relatius a la natura.
 • Educació en els Drets Humans.
 • Plantejament d’escola comprensiva amb especial atenció al tractament de la diversitat.
 • Participació en la gestió escolar de pares i mares, alumnat, professorat i personal no docent.
 • Integració del missatge evangèlic com a eix transversal en totes les àrees de l’aprenentatge.

Acreditació institucional

Altres acreditacions

Agenda 21

escolasostenible

Centre Homologat Institut Barcelona Esports

Fundació Hospital de nens de Barcelona

dibujo_0001 (3)

Certificat de participació

 Fundació La Marató de TV3

0001