Educació Secundària Obligatòria

Educació Secundària Obligatòria: de 12 a 16 anys (concertada)

INFORMACIÓ DEL CURS 2019-2020

SECUNDÀRIA

Benvolguts pares i mares,

Un any més ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos saber algunes qüestions importants de cara al proper curs 2019-2020.

 

HORARIS D’ATENCIÓ
Horari escolar De dilluns a divendres de 9 a 13.40 i de 15 a 16.50
Entrevista amb el tutor/a Dimecres de 17 a 18. Concertar cita prèvia
Direcció Dimecres de 10 a 13. Hores convingudes
Secretaria De dilluns a divendres de 9 a 10 i de 16 a 17
Gabinet psicopedagògic Concertar cita prèvia

 

INFORMACIÓ GENERAL
Agenda: L’agenda és l’eina de comunicació entre els pares i els tutors. Qualsevol comunicat l’heu d’anotar a l’agenda. És necessari que la reviseu a diari. Els vostres fills hi anotaran les feines que han d’acabar i els controls.
Excursions i sortides: Les activitats que hi ha planificades tenen caràcter lectiu.
Assegurança escolar: Els alumnes tenen cobertura d’accidents i de responsabilitat civil dins l’horari escolar. Si algun alumne es fa mal, l’escola avisarà els pares i facilitarà els papers necessaris perquè puguin acompanyar-lo a la mútua.
Material esportiu: Cal portar el material esportiu el dia d’Educació Física.

Aquest material es podrà comprar durant el mes de setembre a la secretaria del centre.

Delegats de curs: A l’inici de curs, els alumnes escolliran un delegat/da  que els representi.

 

RETARDS I ABSÈNCIES
Retards: Al matí, la porta estarà oberta fins les 9.05h. Per tal de facilitar el funcionament de l’aula i l’inici de les classes, cal que arribeu PUNTUALS. Si el vostre fill/a arriba tard, anoteu el motiu a l’agenda. El tutor fa un seguiment de la puntualitat de l’alumne.
Absències: Si el vostre fill/a no pot venir a l’escola, recordeu avisar el tutor a través de l’agenda o trucant per telèfon a la secretària. Posteriorment, s’omplirà un full de justificació d’absències.

 

CALENDARI
Inici de curs: 12 de setembre
Final de curs: 19 de juny
Vacances escolars: Nadal, del 21 de desembre al 7 de gener
Setmana Santa, del 4 d’abril al 13 d’abril
Festius segons el Departament de Treball: –         1 de novembre

–         6 de desembre

–         1 de maig

Festes locals a Barcelona: –         24 de setembre

–         1 de juny

Dies de lliure disposició: –         4 de novembre

–         9 de desembre

–         24 de febrer

 

CONVIVÈNCIA
En tots els espais del centre s’ha de mantenir una actitud correcta i respectuosa.
Ordre i neteja: Cal respectar l’ordre i la netedat del Centre. S’ha de tenir cura del material i llençar els papers o altres objectes a les papereres. Els xiclets i les pipes no estan permeses.
Desperfectes: Els alumnes que per negligència facin malbé el material o les instal·lacions del centre, seran responsables de les despeses derivades de la reparació corresponent.
Llenguatge: Cal tenir cura del llenguatge. Els insults, malnoms i paraules grolleres no són benvingudes a l’escola.
Vestuari: Per acord del Consell Escolar, l’escola ha pautat les següents normes de vestuari:

–         El xandall de l’escola s’ha de portar a la classe d’Educació Física.

–         Els alumnes de P4 fins a 3r Primària han de portar xandall per anar a piscina.

–         No es pot venir ni amb piercings, ni arracades en el cas dels nois.

–         Els alumnes han de venir amb una roba que sigui l’adient per a l’activitat escolar , discreta i còmoda.

El Consell Escolar demana la implicació dels pares per al compliment d’aquesta normativa.

Mòbils: Els mòbils hauran d’estar amagats i desconnectats en tot moment a l’escola. Si durant una classe, aquest es fa visible, sona o s’utilitza, el professor el requisarà apagat i el deixarà en un sobre tancat a un armari de la sala de professors. Aquest es tornarà als pares de l’alumne. En cas de desaparició el centre no es pot fer responsable.
Aparells electrònics: Es recomana que els alumnes no portin aparells electrònics al centre (discmans, video-consoles, etc…), ja que aquests no es poden utilitzar. A més poden desaparèixer i el centre no es pot fer responsable de vetllar sempre perquè no es produeixi aquest fet. En cas que l’alumne els porti, la responsabilitat és seva.

 

LLIURAMENT DE NOTES ALS PARES
  Notes parcials Notes trimestrals
1r trimestre 31 octubre 13 desembre
2n trimestre 7 febrer 20 març
3r trimestre 21 maig 30 juny
 
DATES D’EXÀMENS
1 avaluació Del 25 de novembre al 5 de desembre
2 avaluació Del 3 al 12 de març
3 avaluació Del 28 de maig al 10 de juny
Treball de Síntesi/Recerca Del 1 al 3 d’abril

 

MATERIAL
L’alumne és responsable de tenir sempre a l’aula el material adequat.

Us recordem alguns d’ells:

–         Carpeta classificadora de l’escola

–         Agenda de l’escola

–         Llibres de text

–         Llibre de lectura trimestral

–         Bíblia

–         Diccionaris de castellà, català, anglès i alemany (si ho fa). Els professors de les matèries indicaran el tipus de diccionari.

–         Calculadora científica (a segon cicle)

–         Material de plàstica: regla, escaire, compàs i 3 rotrings staedtler (0,2-0,4-0,8)

 

 

 

NOTES FINALS DE CURS
Les notes finals de curs es calcularan amb aquests percentatges:

n Llengües: 1r Trimestre: 20%    / – 2n Trimestre: 30%  / – 3r Trimestre: 50%

n Altres matèries: Mitjana aritmètica entre els tres trimestres.

Segons la normativa vigent els alumnes amb més de dues matèries suspeses després de les recuperacions de juny no podran passar de curs.

 

RECUPERACIONS DE MATÈRIES NO SUPERADES
L’escola planteja la possibilitat d’oferir a l’alumne una avaluació contínua durant el curs acadèmic, dins del qual pugui recuperar aspectes no superats.

Així existeix la possibilitat de recuperar els aspectes no superats de la 1ª i 2ª avaluació durant la primera meitat de la següent avaluació amb feines i exàmens. A la fi del curs i segons la normativa vigent els alumnes tindran la possibilitat de recuperar les matèries no superades amb la realització d’un examen dels aspectes no superats. Aquesta avaluació extraordinària es realitzarà al mes de setembre.

Els dies dins dels quals es faran aquestes recuperacions seran:

Recuperació 1 avaluació Del 8 al 17 de gener
Recuperació 2 avaluació Del 20 al 28 d’abril
Recuperació final de curs 19, 22 i 23 de juny

 

MENJADOR
Menjador escolar: L’escola disposa de servei de menjador, amb cuina pròpia i amb una dieta ovolactovegetariana.  La quota és de 112 € al mes que inclouen el dinar i la vigilància del migdia.
Menjador esporàdic: El dinar i la vigilància de 13 a 15h d’un dia costa 7 €
Carmanyola: Oferim l’opció de portar el dinar de casa i menjar-lo a l’escola. El preu d’aquest servei és de 30 € mensuals que també inclou la vigilància del migdia.
 

SORTIDES I ACTIVITATS ESCOLARS

  1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Octubre Estàtues

Josep Granyer

  Montserrat (St. Jeroni)
Setmana Especial de la Bíblia (21-25)
Novembre   MNAC Visita a l’Aquàrium amb els avis de Maranatha  
Desembre   Barri Gòtic   Escola del Treball
Festa de Nadal (19)
Mercat St. Llúcia (20)
Gener       Casa Museu Joan Maragall
Febrer        
Març Anella Olímpica   Saló de l’Ensenyament
  Pedala
Abril Convivències: Cap de Creus
Maig Barcino     Residència Maranatha

Museu d’Història de Catalunya

Percussió Corporal
Juny Collserola: Caixes niu Turo Park  
Parc Aquàtic Illa Fantasia
Nota: L’escola es reserva el dret de canviar alguna activitat per una altra d’equivalent per causes de força major o interès didàctic.

 

ACTIVITATS PER A LES FAMÍLES
OCTUBRE Diumenge 20 Excursió mares I pares al Parc de l’Agulla de Manresa 9-18h
DESEMBRE 16 al 20 Audicions Escola de Música 16h
Dijous 19 Festa de Nadal a l’escola 16h
FEBRER Dimecres 12 Xerrada per a famílies 17.15h
    Reunió informativa Infantil, Primària i Secundària 18h
MARÇ 23 al 26 Audicions Escola de Música 16h
ABRIL Diumenge 26 Futbol a l’Escola Industrial (10.30-11.00 inscripció) 11-14h
JUNY 8,9 Audicions Escola de Música 16.00h
  Dilluns 15 Cloenda d’Educació  Infantil 17h
  Dimarts 16 Cloenda d’Educació Primària 17h
  Dimecres 17 Cloenda d’Educació Secundària 18h
       

 

 

 

ESCOLA DE MÚSICA
Activitat Matriculats al Col·legi Urgell No matriculats al Col·legi Urgell
Sensibilització (1h/set) 48 €/mes 53 €/mes
Llenguatge musical (1h/set)

Instrument (30 minuts/set)

Orquestra

70 €/mes 90 €/mes
Instrument (30 minuts/set) 48 €/mes 58 €/mes
Llenguatge musical (1h/set) 43 €/mes 48 €/mes
Classes personalitzades (30 minuts/set) 48 €/mes 58 €/mes
Matrícula (material i assegurança) 15€ 15€