Educació Secundària Obligatòria

Educació Secundària Obligatòria: de 12 a 16 anys (concertada)