Escola de música

El Col·legi Urgell ofereix una formació musical complementària amb la finalitat de fomentar, des de la infància, l’interès envers la música. Com escola volem proporcionar una formació bàsica, basada en la pràctica vivencial i l’ús educatiu del temps de lleure amb l’objectiu de proporcionar a l’alumnat l’adquisició d’hàbits i coneixements instrumentals que li permetin gaudir de la música. La nostra oferta educativa pel proper curs inclou: sensibilització musical, llenguatge musical, cant coral, orquestra; i els següents instruments: piano, violí, violoncel, guitarra clàssica i elèctrica, flauta travessera, percussió i saxòfon.

> Visitar pàgina web de l’Escola de Música