Programa Salut i Escola

El programa Salut i Escola té per objectiu millorar la salut dels adolescents a través d’accions de promoció de la salut, de prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut relacionats amb la salut mental, salut afectiva i sexual, consum de drogues i trastorns relacionats amb l’alimentació dins del marc escolar i amb la col·laboració dels centres educatius i els serveis de salut presents al territori. A la nostra escola la nostra referent és la Sílvia Roura, infermera del Cap Rosselló. La consulta està ubicada al nostre centre, a la 2ª planta, a l’aula de reforç. Els seus horaris són tots els dimecres de 11.30 a 13.30. També us podeu adreçar a ella mitjançant l’adreça de correusiescola@clinic.ub.es